Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » สอบถาม ติด C 305
 
  โพสต์โดย เรื่อง : สอบถาม ติด C 305 (ตอบ 1/ดู 36)

  คุณ บุลภรณ์
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 14:05 น.

 
- ข้อมูลคีย์ถูกต้องครบถ้วน Approv code คีย์ถูกต้อง แต่ติด C
- หลังจากติด C ได้ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแต่ก็ยังติด C
- ต้องทำงานซ้ำซ้อนแก้ไขข้อมูลที่ถูกแล้วส่งใหม่ ทุกครั้งแก้แล้วแก้อีก
รบกวนทางระบบตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 14:22 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบกวนรพ.ส่งเลข Approve ที่ได้จากโปรแกรม KTB ในกรณีที่ติด C305 เพื่อทางสปสช.จะเปรียบเทียบกับเลข Approve ที่กรมบัญชีกลางส่งมาให้ค่ะ
( ส่งมาที่อีเมล์ eclaim@live.com )