Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ขอคำแนะนำคะ ติดรหัส I04
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ขอคำแนะนำคะ ติดรหัส I04 (ตอบ 1/ดู 19)

  คุณ สุภาวดี
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 11:01 น.

 
เรียน จนท ที่รับผิดชอบ คือ ได้ส่งข้อมูล ไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังติด รหัส I04 ขอคำแนะนำคะ
ว่าต้องทำอย่างไร

รายที่ 1 HN 550009692 AN 610004794 รับป่วย 30/11/61 - 02/12/61
รหัสหลัก I251 รหัสรอง R001 E119 I10 ICD9 8856, 0059 และ 0066 รหัสอวัยวะเทียม 4407 4406
4701 4314 4301 ติด I04 รหัส 4301 ICD10/ICD9 CM ไม่สมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก

รายที่2 HN 560011385 AN 610004840 รับป่วย 3/12/61 - 6/12/61
รหัสหลัก I200 รหัสรอง E785 G20 E059 รหัสอื่น I251 รหัสICD9 8856 0059 และ 0066
อวัยวะเทียม 4301 ติด I04 4301 ICD10/ICD9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไร ขอรับแนะนำคะ ขอบคุณคะ

รหัส รพ. ค่ายวชิราวุธ โทร. 084-0560997 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 08:45 น.

 
  ประสานงานเรียบร้อยค่ะ