Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ติด C566
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ติด C566 (ตอบ 0/ดู 11)

  คุณ พวงทอง
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 10:32 น.

 
โรงพยาบาลตำรวจ รหัส 14173

ส่งข้อมูลผู้ป่วยเคมีบำบัด

็HN 560054358 รักษาวันที่ 13 ธค61

มีรหัสโรค c349 c795 z511 หัตถการ 9925 ใช้ยา PAMISOL แล้วติด C566

จะต้องแก้ไขยังไงคะ

แล้วก็

อยากสอบถามว่า ยา PAMISOL ใช้เบิกในโปรแกรมได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ..