Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ขอคำแนะนำคะ ติดรหัส I04
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ขอคำแนะนำคะ ติดรหัส I04 (ตอบ 1/ดู 27)

  คุณ สุภาวดี
  วันที่ 10 มกราคม 2562
  เวลา 12:50 น.

 
ขอคำแนะนำคะ คือได้บันทึกข้อมูลของ ผป.ใน

รายที่ 1 HN 550009692 AN 610004794 รับป่วย 30/11/61 - 02/12/61
รหัสหลัก I251 รหัสรอง R001 E119 I10 ICD9 8856 0059 รหัสอวัยวะเทียม 4407 4406
4701 4314 4301 ติด I04 รหัส 4301 ICD10/ICD9 CM ไม่สมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก

รายที่2 HN 560010230 AN 610004687 รับป่วย 23/11/61 - 27/11/61
รหัสหลัก B206 รหัสรอง A539 E119 E789 J960 รหัสICD9 9604 อวัยวะเทียม 3003
ติด I04 3003 ICD10/ICD9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไร ขอรับแนะนำคะ ขอบคุณคะ

รหัส รพ. ค่ายวชิราวุธ โทร. 084-0560997
 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 10 มกราคม 2562
  เวลา 14:05 น.

 
  ประสานงานเรียบร้อยค่ะ