Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ขอรายละเอียดการบันทึกข้อเข่าเทียมอย่างละเอียดV2.06
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ขอรายละเอียดการบันทึกข้อเข่าเทียมอย่างละเอียดV2.06 (ตอบ 1/ดู 67)

  คุณ ขวัญฤทัย
  วันที่ 10 มกราคม 2562
  เวลา 09:51 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ สปสช. ผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายข้อเข่าเทียม V2.06

รพ.หาดใหญ่ ขอคู่มือหรือคำอธิบายเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายข้อเข่าเทียม โปรแกรม e-claim V 2.06
เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องบันทึกเยอะมาก จึงขอทำชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการคีย์เบิกค่ะขอบคุณค่ะ

ขวัญฤทัย ขวัญแคว้น
074-273216


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ สุพรรณี
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  เวลา 08:34 น.

 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับรพ.หาดใหญ่ค่ะเพราะไม่เข้าใจในรายละเอียดที่จะต้องบันทึกเพื่อความถูกต้อง ไม่ติดC ภายหลัง