Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ติด c 808 คะ
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ติด c 808 คะ (ตอบ 1/ดู 33)

  คุณ ชบาไพร
  วันที่ 5 ธันวาคม 2561
  เวลา 10:41 น.

 
ติด c 808 คืออะไีรคะ รบกวนท่านผู้ทราบด้วยนะคะ(ขอบคุณมากคะ)


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561
  เวลา 09:03 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าท่ี่
กรณี C808 ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส D630 ต้องมีหัตถการให้เลือด หากไม่มีการให้เลือด ให้เลือกประเภทโรครองเป็น Other