Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » เลขที่คำขอเบิกไม่ตรงกับเอกสารที่สแกน
 
  โพสต์โดย เรื่อง : เลขที่คำขอเบิกไม่ตรงกับเอกสารที่สแกน (ตอบ 5/ดู 50)

  คุณ กัณสินีย์
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 13:59 น.

 
ทาง รพ.ส่งสแกนคำขอเบิกข้าราชการไปโดนว่าตรวจสอบไม่ผ่าน แจ้งว่า เลขที่คำขอเบิกไม่ตรงกับเอกสารที่สแกนทาง รพ.ต้องแก้ไขยังไงค่ะ ตรวจสอบแล้วก็ตรงค่ะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 14:24 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบกวนขอรหัสรพ.และหมายเลขติดต่อกลับค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ วนิศรา
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 10:51 น.

 
  เป็นเหมือนกันค่ะ 11011 ...... 0430449095 ต่อ 107 ค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ กัณสินีย์
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 12:57 น.

 
  รหัสโรงพยาบาล 10851 และหมายเลขติดต่อกลับ 085-2234994 ค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 09:06 น.

 
  ประสานงานเรียบร้อย
คุณวนิศรา ข้อมูลที่ส่งมาถูกต้องแล้วค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 5

  คุณ วนิศรา
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 09:54 น.

 
  เรียนคุณ ลีฬฆวรรณ(nhso) ข้อมูลที่ส่งไปรอบที่สอง ตอบกลับมาว่าไม่ตรงกับเอกสารที่สแกน เหมือนเดมคะ ......0984696954