Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ติด C305
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ติด C305 (ตอบ 1/ดู 81)

  คุณ จินดา
  วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  เวลา 15:39 น.

 
สอบถามกรณีติด C305 จะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ทาง รพ.เวียงป่าเป้า (รหัส 11196) ได้ตรวจสอบข้อมูล AP code กับ EDC ข้อมูลตรงกัน


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 12 ตุลาคม 2561
  เวลา 09:18 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
กรณีติด C305 เกิดจาก
1. Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
2. KTB จะส่งข้อมูลการรูดบัตรให้ สปสช. ภายในพรุ่งนี้ก่อน 8.00 น. เช่น รูดบัตรวันที่ 12 สปสช. จะได้รับข้อมูล วันที่ 13 ก่อน 8.00 น.
ดังนั้น เมื่อ รพ. รูดวันที่ 12 และส่งวันที่ 12 เลย เราก็จะประมวลผลวันที่ 12 ตอนเที่ยงคืน ทำให้ ณ เที่ยงคืน ข้อมูลจาก KTB อาจจะยังไม่มา เมื่อตรวจไม่พบข้อมูลจาก KTB จึงทำให้ข้อมูลติด C
การแก้ไข
1.รพ.ตรวจสออบเลข Approve Code ที่รุดจากเครื่อง EDC ว่าตรงกับในโรแกรม e-Claimที่บันทึกมาหรือไม่
2.หากเป็นกรณีที่ตรวจสอบว่าเลข ตรงแล้ว ให้ส่งข้อมูลหลังวันที่รูดบัตร 1 วัน (รบกวนรพ. ส่งเบิกเข้ามาใหม่อีกครั้งค่ะ)