Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » อุธรณ์เลข13หลัก
 
  โพสต์โดย เรื่อง : อุธรณ์เลข13หลัก (ตอบ 2/ดู 46)

  คุณ ธัญดา
  วันที่ 9 ตุลาคม 2561
  เวลา 18:00 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะ
รพ.ลำพูน 10714 ได้อุธรณ์ข้อมูลผู้ป่วยเลข 13 หลักทับซ้อนซึ่งเป็นเด็กแรกเกิด พอออก statement ไม่ได้เงินค่ะ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ

รบกวนสอบถาม เคส An 19689/61 อุธรณ์แล้วไม่ได้เงินตรวจสอบใน Statment
ซึ่งครั้งแรก เลข 13 หลักทับซ้อนกัน แต่แก้ไขแล้วติด C แล้วค่ะ เลข TRAN_ID 163091211
1. An 19689/61 TRAN_ID 163091211
2. An14421/61 TRAN_ID162196075


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  เวลา 11:10 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบกวนขอหมายเลขติดต่อกลับค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ ธัญดา
  วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  เวลา 14:49 น.

 
  0997279592

10714 รพ.ลำพูน 053569100 ต่อ 71210