Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ข้อมูลผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ติดC 307 แต่ไม่มีคำอธิบาย
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ข้อมูลผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ติดC 307 แต่ไม่มีคำอธิบาย (ตอบ 9/ดู 169)

  คุณ ขวัญใจ
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  เวลา 16:44 น.

 
ไม่ทราบว่าต้องUp เวอร์ชั้่นอะไรมั๊ยคะ ส่งข้อมูลจ่ายตรงคนไข้นอก ไม่ผ่าน ติด 307 แต่ไม่มีคำอธิบายคะ ....ข้อมูลก่อนวันใช้บัตรประชาชน


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ สิริพักตร์
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  เวลา 16:51 น.

 
  ติดเหมือนกันค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ สิริพักตร์
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  เวลา 16:52 น.

 
  น่าจะไม่ได้ใส่เลขAPPR CODE ค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ จิราภรณ์
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  เวลา 17:23 น.

 
  ติดเหมือนกันค่ะ ไหนว่า ส่งได้ 2 ระบบ ภายใน 3 เดือน มีเลข app code ก็ได้
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ ศิริพร
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 08:47 น.

 
  ส่งไฟล์เหมือนกัน 6 ไฟล์ ติด C307 3 ไฟล์ อีก 3 ไฟล์ ผ่าน งงค่ะ ไม่มีแนวทางแก้ไข
 
 
  ความคิดเห็นที่ 5

  คุณ วลัยลักษณ์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 08:55 น.

 
  เห็นตรง ประกาศ ของวันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ท่านส่งมา จะถูกประมวลผลใน 2 ระบบคือ ระบบเดิม ประมวลผลเพื่อจ่ายชดเชยตามปกติ และระบบใหม่ (EDC) เพื่อทดสอบระบบตามประกาศของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามข้อ 3

2. รหัส C ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านระบบ EDC
C305 หมายถึง Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C306 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C307 หมายถึง ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C308 หมายถึง วันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 6

  คุณ วลัยลักษณ์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 08:55 น.

 
  เห็นตรง ประกาศ ของวันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ท่านส่งมา จะถูกประมวลผลใน 2 ระบบคือ ระบบเดิม ประมวลผลเพื่อจ่ายชดเชยตามปกติ และระบบใหม่ (EDC) เพื่อทดสอบระบบตามประกาศของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามข้อ 3

2. รหัส C ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านระบบ EDC
C305 หมายถึง Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C306 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C307 หมายถึง ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C308 หมายถึง วันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 7

  คุณ วลัยลักษณ์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 08:55 น.

 
  เห็นตรง ประกาศ ของวันที่ 26 เมษายน 2561 ค่ะ

หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ท่านส่งมา จะถูกประมวลผลใน 2 ระบบคือ ระบบเดิม ประมวลผลเพื่อจ่ายชดเชยตามปกติ และระบบใหม่ (EDC) เพื่อทดสอบระบบตามประกาศของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามข้อ 3

2. รหัส C ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านระบบ EDC
C305 หมายถึง Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C306 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C307 หมายถึง ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ
C308 หมายถึง วันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 8

  คุณ อนันต์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 10:57 น.

 
  ติดเหมือนกันครับ ตามหนังสือ ว143 ของกรมบัญชีกลาง บทเฉพาะกาล
ข้อ 19 ในวาระเริ่มแรกของการปรับเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้่ปวยนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยครวมราบรื่นในระหว่างวีนที่ 4 พ.ค.61- 31 ส.ค.61 หากข้อมูลตามข้อ11 ไม่สมบูรณ์ กรมบัญชีกลางอรุญาตให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได้ในกรณีที่ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่ต้องจัดส่งสมบูรณ์

 
 
  ความคิดเห็นที่ 9

  คุณ อนันต์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  เวลา 10:59 น.

 
  ของรพ.ผม ข้อมูลหลังวันที่ 4 พ.ค.61 ครับที่ต้องใช้บัตรประชาชน แต่มีความผิดพลาด ไม่ได้รูดบัตรครับ