Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » นำข้อมูล UC เข้า E-claims ไม่ได้ ไม่มีข้อมูลสิทธิ
 
  โพสต์โดย เรื่อง : นำข้อมูล UC เข้า E-claims ไม่ได้ ไม่มีข้อมูลสิทธิ (ตอบ 0/ดู 10)

  คุณ สุทธิพร
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  เวลา 15:51 น.

 
หลังจากอัพเตด Path แล้วจะนำเข้อมูล UC IPD เข้าโปรแกรม E-claims ปรากฏว่าไม่สามารถนำเข้าได้ ระบบแจ้งว่า IPD ไม่มีข้อมูลสิทธิ หรือสิทธิไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขตรงใหนครับ