Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » สิทธิประสังคม ( ติด C 704 )
 
  โพสต์โดย เรื่อง : สิทธิประสังคม ( ติด C 704 ) (ตอบ 1/ดู 47)

  คุณ อรอุมา
  วันที่ 11 เมษายน 2561
  เวลา 11:32 น.

 
เนื่องจากผู้ป่วยชื่อ นางสาวปิ่นประภา ทิมเมือง เลขบัตรประชาชน 3640400393327 ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ส่งหนังสือแจ้งค่ารักษาพยาบาลมาเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสุโขทัยเบิกค่าอุปกรณ์เนื่่องจากคนไข้มีสิทธิประกันสังคมหน้าบัตรโรงพยาบาล แต่ส่งเบิกแล้ว (ติด C 704) 2-3 ครั้ง จึงขอวิธีการแก้ไขการ (ติด C 704) ค่ะ

เบอร์ติดต่อ 0979213721 สุรัตน์วดี


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 18 เมษายน 2561
  เวลา 09:36 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
กรณี C704
สิทธิประกันสังคม ส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไข 11 กรณีที่กำหนด
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกต้องตรงตามเงื่อนไข 10 กรณีที่กำาหนด ให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรม E-Claim หรือระบุรายการที่ขอเบิกให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข 8 รายการที่กำหนด
แนวทางอยู่หน้า เวบ e-Claim เมนูสิทธิประกันสังคมค่ะ