Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » รหัสICD10มะเร็งโปรโตลคอล 20 ชนิด
 
  โพสต์โดย เรื่อง : รหัสICD10มะเร็งโปรโตลคอล 20 ชนิด (ตอบ 0/ดู 101)

  คุณ เดือนเพ็ญ
  วันที่ 13 มีนาคม 2561
  เวลา 15:32 น.

 
ขอรายละเอียดรหัสโรค ICD10 มะเร็งโปรโตคอล20ชนิดแต่ละชนิด
-ตอนนี้ทางรพ.เราติดC567 เป็นจำนวนค่ะ อยากทราบICD10 ของแต่ละโรคว่ามีCord อะไรบ้าง
ทางเราจะได้ทำการแก้ไขถูกค่ะ