Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ราคา Lab ไม่ตรงกับในโปรแกรม
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ราคา Lab ไม่ตรงกับในโปรแกรม (ตอบ 6/ดู 106)

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 11:03 น.

 
เนื่องจากมีหนังสือกลมบัญชีตาทหนังสือเลขที่ กค.0416.2/ว373 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
มีการเปลี่ยนปรับระบบราคา Lab ซึ่งราคาไม่ตรงกับราคากลางในโปรมแกรม
ตัวอย่างเช่น รหัส33710 ราคาของโรงพยาบาล100 บาทแต่ราคากลางในโปรแกรม 700 บาท
ไม่ทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินตามราคากลางในโปรแกมหรือป่าวค่ะ หรือต้องป้อนข้อมูลตามราคา Lab ที่ปรับเปลี่ยนของกรมบัญชีกลางป่าวค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ เพราะไม่ทราบว่าต้องคีย์ข้อมูลอย่างไรค่ะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 11:04 น.

 
  รหัส รพ. 12289
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:22 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบดกวนขอหมายเลขติดต่อกลับค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:39 น.

 
  รหัส รพ.12289 เบอร์โทร 077916543
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:39 น.

 
  งานประกันค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 5

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 09:04 น.

 
  คุณลีฬฆวรรณค่ะรบกวนติดต่อกับด้วยนะค่ะ
เกี่ยวกับราคา LAB ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 
 
  ความคิดเห็นที่ 6

  คุณ ธันยาพร
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:16 น.

 
  ขอเบอร์โทรติดต่อ คุณลีฬฆวรรณ ด้วยค่ะ จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับราคา LAB ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา