Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » อุปกรณ์ รหัส 5303 สิทธิ์ อปท
 
  โพสต์โดย เรื่อง : อุปกรณ์ รหัส 5303 สิทธิ์ อปท (ตอบ 1/ดู 55)

  คุณ วีธรา
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 15:48 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามราคาอุปกรณ์ สิทธิ์ อปท เนื่องจากกรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนราคาใหม่ แต่โปรแกรมเคลมของ สปสช ยังเป็นราคาเดิม เช่น รหัส 5303 สปสช เบิกได้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่กรมบัญชีกลางปรับราคาใหม่ เบิกได้ 26,000 บาท
รบกวนเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับ คุณวีธรา รพ.มอ โทร.074-451094 ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:49 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
อยู่รหะว่างปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว รบกวนรอการอัฟเดท Database เวอร์ชั่นใหม่ค่ะ