Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » เงินเบิกตรง ธค ยังไม่ได้รับ
 
  โพสต์โดย เรื่อง : เงินเบิกตรง ธค ยังไม่ได้รับ (ตอบ 1/ดู 51)

  คุณ วราภรณ์
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 11:27 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สอบถามการโอนเงินเบิกตรงกรมบัญชีกลาง ของเดือนธันวาคม 2560 ทั้งสองงวด ส่งคำขอเบิกตั้งแต่21ธันวาคม 2560/4มกราคม 2561 ตามลำดับ ยังไม่ได้จัดสรรเงินโอน แต่ของเดือน มกราคม 2561 งวดที่ 1 ส่งคำขอเบิก 6 กพ2561 ได้รับเงินโอนแล้ว เป็นเพราะเหตุใดคะ
(รหัสรพ.14465)


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 09:20 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
ใบคำขอเบิกของงวดดังกล่าวผ่านการตรวจสอบแล้วค่ะ รบกวนรอการโอนเงินในรอบถัดไป