Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ควรเบิกสิทธิอะไร
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ควรเบิกสิทธิอะไร (ตอบ 1/ดู 70)

  คุณ เฉลิมศรี
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 11:22 น.

 
ID 1630400242250 Admit 16 ธค.60 - 20 ธค.60 ตรวจสอบสิทธิเป็นประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ผู้ป่วยแจ้งว่า เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง งานประกันจึงให้มัดจำเงินไว้ก่อน พร้อมแนะนำให้ แจ้งชื่อที่ต้นสังกัด ส่งกรมบัญชีกลาง ครั้งแรกต้นสังกัดส่งเลข ID ผิด และได้ติดตาม ตลอดขณะนี้สิทธิขึ้นกรมบัญชีกลง ได้ขอเลขอนุมัติ สิทธิขึ้น 10 กพ. 2561 และ ขอเลขวันเข้ารับบริการย้อนหลังไม่ได้ ถาม เราจะใช้สิทธิเบิกจากรมบัญชีกลาง ใช้เลขอนุมัติ ที่แจ้ง่า วันที่เข้ารับบริการ 9 กพ. 2561 ได้หรือไม่ ขอย้อนหลังไม่ได้ และวันที่ 9 ก็ไม่ถูกต้องตรงกับวัน D/C จริง โทรสอบถาม ตรง สปสช.กลาง ไม่มีคนรับสาย


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 09:12 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที
กรณีนี้หากวันที่รับบริการ คนไข้มีสิทธิกรมบัญชีกลางจริงแต่เกิดจากความผิดพลาดของต้นสังกัด คนไข้ต้องสำรอจ่ายเพื่อเบิกกับต้นสังกัดค่ะ