Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการยังไม่ได้รับ
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการยังไม่ได้รับ (ตอบ 6/ดู 68)

  คุณ สุดารัตน์
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:29 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่
รพ.ประสาทเชียงใหม่ รหัส รพ. 12281 ยังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการ งวด 12281_OP201712_01 เลขที่คำขอเบิก 01421 ส่งเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ขอความกรุณาตรวจสอบให้ด้วย ขอบคุณคะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 14:25 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
รบกวนตรวจสอบแถบสีของเลขที่คำขอเบิกงวดดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบจากโปรแกรมแล้ว เลขที่คำขอเบิกงวดดังกล่าวไม่อยู่ในระบบค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ สุดารัตน์
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 09:56 น.

 
  ไม่มีแสดงแถบสี หายออกไปจากระบบ แต่ดูในหลักฐานการส่งคำขอเบิก ขึ้นสถานะตัวอักษร Dคะ ลำดับที่ 128 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 13:58 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
สำหรับสถานะใบคำขอเบิกที่เป็น D หมายความว่า มีคนไข้ในงวดดังกล่าว มีการย้ายหน่วยงาน(ต้นสังกัด)แต่ยังคงเป็นสิทธิข้าราชการอยู่ ทางสปสช.ต้องขอตรวจสอบสิทธิต้นสังกัดใหม่อีกรอบค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ สุดารัตน์
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 16:46 น.

 
  เรียน เจ้าหน้าที่
ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ไม่ได้รับการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ถูกต้องต้องหรือไม่
 
 
  ความคิดเห็นที่ 5

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 10:03 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะ รพ.ต้องรอการโอนอีกทีรอบหน้าค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 6

  คุณ สุดารัตน์
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  เวลา 16:27 น.

 
  ขอบคุณคะ