Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » ติด C619 , C617
 
  โพสต์โดย เรื่อง : ติด C619 , C617 (ตอบ 4/ดู 73)

  คุณ สุพรรษา
  วันที่ 10 มกราคม 2561
  เวลา 14:36 น.

 
กรณีติด C619 , C617 หมายความว่าอย่างไรค่ะ แล้วต้องแก้ไขอย่างไร

ติดต่อกลับ 091-3952666 สุพรรษา


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ลีฬฆวรรณ(nhso)
  วันที่ 10 มกราคม 2561
  เวลา 15:48 น.

 
  เรียนเจ้าหน้าที่
C617 เกิดจากการให้รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสหัตถการใหม่อีกครั้ง
C619 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถเบิก กรณียุติการตั้งครรภ์รหัสAB001,AB002,AB003 หรือบันทึกรหัส บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (FP001,FP002)ได้
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ สุพรรษา
  วันที่ 12 มกราคม 2561
  เวลา 13:36 น.

 
  กรณี C619 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถเบิก กรณียุติการตั้งครรภ์รหัสAB001,AB002,AB003 หรือบันทึกรหัส บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (FP001,FP002)ได้ ต้องแก้อย่างไรค่ะ

HN : 1428810 AN : 6036425 PID : 1219900458351 น.ส.อรณิชา น้าวัฒนไพบูลย์ ใช้ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ ขวัญฤทัย
  วันที่ 13 มกราคม 2561
  เวลา 10:43 น.

 
  รพ.หาดใหญ่ ก็ติดค่ะ รพ.หาดใหญ่ เป็นหน่วยบริการทุติยภูมิ ด้วยเหรอค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ ขวัญฤทัย
  วันที่ 15 มกราคม 2561
  เวลา 19:52 น.

 
  รบกวนผู้เกี่ยวข้องตอบหน่อยค่ะ รอคำตอบอยุ่ จะได้ส่งข้อมูลให้ถูกต้อง หรือว่ามีแนวทางการดำเนินการอย่างไร เพราะมีเคสทำอยู่เรื่อยๆ จะได้เบิกได้ถูกต้อง