Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » การเเบิกจ่าย อุบัติเหตุฉุกเฉิน สิทธิช้าราชการ
 
  โพสต์โดย เรื่อง : การเเบิกจ่าย อุบัติเหตุฉุกเฉิน สิทธิช้าราชการ (ตอบ 1/ดู 102)

  คุณ รัชฎาภรณ์
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 23:57 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ค่ะ

กรณีผู้ป่วยมีสิทธิ เบิกได้กรมบัญชีกลางโดยอาศัยสิทธิของบุคคลในครอบครัวแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
เบิกได้จ่าย กับหน่วยบริการ ผู้ป่วยเข้ารับบริการ ด้วยอาการ อุบัติเหตุฉุกเฉินต้องช่วยชีวิตเร่งด่วน กรณีนี้ รพ.สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล ในระบบ E-claim ได้ โดยญาติไม่ต้องสำรองเงินจ่ายใช่ไหมค่ะ โดย รพ. จะต้องขอเลขอนุมัติการใช้สิทธิ ในโปรแกรม NHSO Client และเลือก สาเหตุการบาดเจ็บในหน้าแรกของ โปรแกรม E-claim เป้น กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

งานประกันสุขภาพ รพ.แม่ทา จ.ลำพูน
053976019-163


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ รัชฎาภรณ์
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 09:56 น.

 
  ได้คำตอบแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ