Username :
Password :
 
 
เว็บบอร์ด e-claim » แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198
 
  โพสต์โดย เรื่อง : แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 10/ดู 1891)

  คุณ เดือนเพ็ญ
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  เวลา 09:46 น.

 
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สืบเนื่องจากการที่หน่วยบริการส่งข้อมูลก่อนที่จะ update โปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 2.05 ทำให้ข้อมูลที่ส่งมาติด C 198 ทั้งหมด

ในการนี้ หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบมีข้อมูลติด C 198 จำนวนมาก ไม่สามารถแก้ไขทีละรายการได้ ขอให้ท่าน แจ้งมาที่เมล์ eclaim@live.com โดยสิ่งที่แจ้งมาประกอบด้วย

1. รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก
2. ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่
3. ตั้งชื่อเรื่องว่า ขอแนวทางสำหรับการแก้ไข C198

จากนั้น สปสช. จะแจ้งแนวทางการแก้ไข กลับไปให้ทาง e-mail ค่ะขอบคุณค่ะ


 
 
  ความคิดเห็นที่ 1

  คุณ ปาริชาติ
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
  เวลา 13:04 น.

 
  ก่อนจะนำเข้าข้อมูลติด C 198 ต้องติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่น 2.05 ก่อนใช่ไม่ค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2

  คุณ เดือนเพ็ญ
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
  เวลา 15:40 น.

 
  เรียน เจ้าหน้าที่

กรณีที่มีเคสติด C จำนวนน้อย การแก้ไขให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ update โปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 2.05
2. รับ rep ไฟล์ที่ติด C198 ทั้งหมดเข้าโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อน
3. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไขเคสที่ติด C กดแก้ไข บันทึก
4. จากนั้นส่งออกไฟล์ .ecd ก่อนส่งออกให้กดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น" จากนั้นจึงกดปุ่ม "ส่งออกข้อมูล" เพื่อส่งออกไฟล์ .ecd
5. นำไฟล์ .ecd ที่ส่งออกในข้อ 4 มาส่งผ่านหน้าเว็บอีกครั้ง

แต่ถ้ามีเคสติด C จำนวนมาก เป็นหลักร้อยเคส รบกวนแจ้งเมล์มาค่ะ จะส่ง script สำหรับปรับสถานะข้อมูลไปให้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3

  คุณ ปาริชาติ
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
  เวลา 09:42 น.

 
  ขอบคุณค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 4

  คุณ วิณีย์
  วันที่ 15 กันยายน 2560
  เวลา 10:26 น.

 
  c998 คืออะไร?

 
 
  ความคิดเห็นที่ 5

  คุณ พันนิภา
  วันที่ 2 ตุลาคม 2560
  เวลา 19:05 น.

 
  รับ rep ไฟล์ที่ติด C198 ทั้งหมดเข้าโปรแกรม ต้องเข้าที่เมนูอะไรคะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 6

  คุณ สุวรัตน์
  วันที่ 24 ตุลาคม 2560
  เวลา 11:52 น.

 
  คีย์ข้อมูลเบิกค่าอวัยวัเทียม แต่ค่าใช้จ่ายไม่ขึ้นตรงสรุปสุดท้าย ส่งข้อมูลไปติด Error 704
ต้องแก้ไขยังไงค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 7

  คุณ เฟื่องลดา
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 08:54 น.

 
  ติด Error 853 ต้องแก้ไขยังไงคะ รบกวนด้วยคะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 8

  คุณ เดือนเพ็ญ
  วันที่ 6 มีนาคม 2561
  เวลา 14:14 น.

 
  รพ.13777 ติดC198จำนวนมากค่ะ..และส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล์แล้วนะคะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 9

  คุณ สุรภารัชต์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  เวลา 15:56 น.

 
  ติดC 853 จำนวนมาก กับ C 438 ต้องแก้ยังไงค่ะ รบกวนขอวิธีแก้ไขหน่อยค่ะ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 10

  คุณ มนต์ชัย
  วันที่ 13 กันยายน 2561
  เวลา 14:09 น.

 
  ติดC308 ต้องแก้ยังไงค่ะ