Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง การออก Statement สิทธิ UC เดือน ตุลาคม 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:41:20 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ของแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการออก Statement สิทธิ UC เดือน ตุลาคม 2561 จากเดิมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ