Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง สิทธิ UC
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:37:50 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง สิทธิ UC ประกอบด้วยหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการ เคมีบำบัดระดับที่ 1 ,2,3 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
รายชื่อรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรงมะเร็ง สิทธิ UC

จึงเรียนมาเพื่อทราบ