Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ Statement สิทธิราชการ กรณีผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 2561 รอบที่ 2 ใหม่อีกครั้ง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15:59:47 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอประกาศแจ้งให้สถานพยาบาลตรวจสอบ Statement สิทธิข้าราชการ กรณีผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 2561 รอบที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่สถานพยาบาลพิมพ์ใบคำขอเบิกแล้ว ขอให้ดำเนินการใหม่อีกครั้ง


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ