Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! แจ้ง เปิด ระบบการขออุทธรณ์ข้อมูล (e-Appeal)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:57:19 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ ประกาศ !! แจ้งปิดระบบการขออุทธรณ์ข้อมูล (e-Appeal) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ สปสช. ขอเรียนให้ทราบว่าได้ เปิด ระบบการขออุทธรณ์ข้อมูล (e-Appeal) ตามปกติ เรียบร้อยแล้วค่ะ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ