Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง การประมวลผลจ่ายค่าบริการ IP ปี 61 (สิทธิ UC)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16:40:50 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การประมวลผลจ่ายค่าบริการ IP ปี 61 รายละเอียดดังนี้

1) สปสช.เริ่มประมวลจ่ายชดเชยค่าบริการ IP ในเขต และเด็กแรกเกิดปกติ นน.>1,500 กรัมขึ้นไป ในอัตราเบื้องต้น 8,000 บาทต่อ Adj.RW ในรอบ STM 6104

2) ประมวลจ่ายย้อนหลัง STM 6010-6103 เพื่อให้อัตราจ่ายเท่ากับ 8,000 บาทต่อ Adj.RW พร้อมรอบ STM 6105

3) วิธีคำนวนอัตราจ่าย และการดู REP / STM รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลดวิธีคำนวนอัตราจ่าย และการดู REP / STM

จึงเรียนมาเพื่อทราบ