Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่องการตอบกลับ REP (ทุกสิทธิ) และการออกรายงาน Statement (สิทธิ UC)
 ประกาศโดย อภันตรี  เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11:15 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอแจ้งการตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP) สำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยผ่านระบบโปรแกรม
e-Claim ในทุกสิทธิ ดังนี้

1. ข้อมูลที่ส่งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1-17 มิถุนายน 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จะมีการตอบกลับ REP ตามรอบวันจันทร์, พุธ และศุกร์ ตามปกติต่อไป

3. รายงาน Statement สิทธิ UC เดือนพฤษภาคม จะขึ้นให้หน่วยบริการดาวน์โหลดในวันที่ 20 มิถุนายน 2561


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้