Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ !! เรื่อง การตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP)
 ประกาศโดย อภันตรี  เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:43:44 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอแจ้งการตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP) สำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยผ่านระบบโปรแกรม e-Claim ในทุกสิทธิ ดังนี้

1. ข้อมูลที่ส่งตั้งเเต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
2. ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

หลังจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะมีการตอบกลับ REP ตามรอบวันจันทร์, พุธ และศุกร์ ตามปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ