Username :
Password :
 
 
รายละเอียดข่าว
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09:24:26 น.เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สปสช. ขอประกาศแจ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560

รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดประกาศ หนังสือแจ้งเวียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ