Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องการแก้ไข กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ ติด C 573
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/06/2560 15:07:45
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สืบเนื่องจากในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 พบมีข้อมูลติด C573 (วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)) มากผิดปกติ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปัญหาที่ package ตรวจสอบเรื่องยามีปัญหา ในการนี้จึงขอเรียนให้ทราบว่า 1. หากหน่วยบริการติด C... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 22 พ.ค.60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/06/2560 16:51:39
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - เมษายน 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วย... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 16/05/2560 13:39:42
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งประกาศ และ เงื่อนไขที่มีการปรับในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 1) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในก... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีน้ำท่วมในภาคใต้
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 27/01/2560 10:59:15
   เรียน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมานั้น ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชัน 2.05 (เพิ่มเงื่อนไขการ e-Appeal สิทธิประกันสังคม และอื่น ๆ)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 09/05/2560 16:32:21
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.05 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do) ซึ่งมีรายละเอียดที่มีการแก้ไขหลัก ๆ ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 0/ดู 31)
รบกวนทุกท่าน มีส่วนร่วมในการทดสอบโปรแกรม e-Claim เวอร์ชันใหม่ (ตอบ 21/ดู 1498)
ขอสอบถามเรื่องยอดรับโอน อปท. (ตอบ 0/ดู 0)
การคีย์ palliative care (ตอบ 0/ดู 5)
palliative care (ตอบ 0/ดู 6)
เบิกค่ารักษาสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผู้ประกันตนคนพิการ) (ตอบ 2/ดู 92)
ขอสอบถามข้อมูลเรื่องยา (ตอบ 1/ดู 9)
rep (ของคนคลอด) ไม่มียอดชดเชย (ตอบ 0/ดู 3)
สอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 8)
สอบเกี่ยวกับการเบิก (ตอบ 0/ดู 14)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด