Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการ (ระบบ e-Claim)
 ประกาศโดย อภันตรี เมื่อ 03/07/2560 10:42:58
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการ (ระบบ e-Claim) ประจำปี 2560 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องกับระบบ e-Claim ของหน่วยบริการ ช่วยตอบ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ก.ค.60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 08/08/2560 09:28:59
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - มิถุนายน 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/07/2560 13:53:59
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใน เดือนกรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีสถานพยาบาล ที่ยังมิได้ดำเนินการส่งใ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการแก้ไข กรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ ติด C 573
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/06/2560 15:07:45
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สืบเนื่องจากในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 พบมีข้อมูลติด C573 (วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)) มากผิดปกติ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปัญหาที่ package ตรวจสอบเรื่องยามีปัญหา ในการนี้จึงขอเรียนให้ทราบว่า 1. หากหน่วยบริการติด C... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 16/05/2560 13:39:42
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งประกาศ และ เงื่อนไขที่มีการปรับในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 1) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในก... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 3/ดู 300)
รบกวนทุกท่าน มีส่วนร่วมในการทดสอบโปรแกรม e-Claim เวอร์ชันใหม่ (ตอบ 21/ดู 1771)
ยาคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นไม่เกิน 20 ปี (ตอบ 0/ดู 0)
สอบถามการเบิกประกันสังคมทุพพลภาพ (ตอบ 2/ดู 16)
ไม่ได้คีย์เลขที่ใบส่งตัว Refer นอกเขต (ตอบ 1/ดู 11)
การขอเบิก EPIDUAL SET  (ตอบ 1/ดู 8)
กรณีเด็กแรกเกิดคลอดมาแล้วเสียชีวิต (ตอบ 1/ดู 23)
กรณี หมดสิทธิประกันสังคมฯ (ตอบ 0/ดู 8)
ติด Denny (I04) 7003 (ตอบ 1/ดู 16)
ย้ายฐานข้อมูล จาก access ไป mysql แล้ว error (มีรูป) (ตอบ 1/ดู 21)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด