Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! (เพิ่มเติม) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 21/02/2560 13:49:40
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแจ้งปรับรหัสรายการอุปกรณ์และการบันทึกเบิกอุปกรณ์รหัส 4305 สิทธิ UC
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 03/02/2560 16:00:29
   เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากรายการอุปกรณ์รหัส 4305 มี 2 ราคา คือ 1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะอัลลอยด์ ราคา 20,000 บาท และ 2. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะ สแตนเลส ราคา 16,000 บาท แต่ปัจจุบันใ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 ม.ค.59)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 31/01/2560 11:17:12
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วยบริการ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการบันทึกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 13/01/2560 09:57:55
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกเบิกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.04 ได้แล้ว โดยหน่วยบริการต้องทำการ update DatabasePatch เวอร์ชัน DatabasePatch25600101 เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะมีรหัสรายการ DMICNT: ค่าผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการแก้ไข C 438 สิทธิ UC (ข้อมูลอุทธรณ์ที่ส่งเอกสารอุทธรณ์ในเดือน กรกฎาคม 59 - ตุลาคม 59)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 31/01/2560 14:02:29
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้หน่วยบริการทราบว่า ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบติด C 438 ของสิทธิ UC เฉพาะเคสที่หน่วยบริการได้ทำหนังสือขออุทธรณ์ (FM-20-001) ส่งมาที่ สปสช. ในเดือนกรกฎาคม 59 - ตุลาคม 59 เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยบริการดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์แนบ คอลัมม์ REP 2. ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
ติดC438 สิทธิ UC (ผู้ประกันตนคนพิการ) (ตอบ 3/ดู 134)
ชื่อหน่วยบริการไม่ตรงกันหน้า web ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ตอบ 0/ดู 5)
ยอดเงินโอนไม่ตรงกับSTM (ตอบ 2/ดู 80)
การเบิกยาฝังคุมกำเนิดและการคลอดในครั้งเดียวกัน (ตอบ 0/ดู 12)
ติด C 438 (ตอบ 1/ดู 28)
ใบคำขอเบิกข้าราชการ (ตอบ 0/ดู 11)
palliative care (ตอบ 1/ดู 89)
สอบถามหน่อยคะ (ตอบ 0/ดู 16)
ขอเบอร์โทรติดต่อสำนักขึ้นทะเบียนบัตรทองค่ะ (ตอบ 0/ดู 16)
ราคาในหมวดของทันตกรรมบริการทำยังไม่ปรับ (ตอบ 0/ดู 18)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด