Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! แจ้งขอปิดระบบ e-Claim ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. - 21.00 น
 ประกาศโดย วิศรุต เมื่อ 24/03/2560 14:26:37
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศปิดให้บริการการเว็บไซต์ e-Claim (www. eclaim.nhso.go.th) ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. - 21.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถ Log in เข้าใช้งานและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ e-Claim ในวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! กรมบัญชีกลาง เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/03/2560 14:53:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการบันทึกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/03/2560 14:49:19
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกเบิกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.04 ได้แล้ว โดยหน่วยบริการต้องทำการ update DatabasePatch เวอร์ชัน DatabasePatch25600301 เมื่อดำเนินการเรียบร้อย สิทธิ UC จะมีรหัสรายการ DMICNT: ค่าผ่าตัดเปลี... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การเข้าใช้งาน ชุดข้อมูลบริการผู้ป่วยใน เพื่อการกํากับติดตามและตรวจสอบระบบการจัดบริการในระดับเขตพื้นที่
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 20/03/2560 14:46:31
   เรียน หน่วยบริการ , สสจ. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอเรียนให้ทราบว่าท่าน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบริการผู้ป่วยในเป็นรายเดือน ผ่านช่องทางเว็บไซด์ http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/ ที่ เมนูชุดข้อมูลเพื่อการกำกับในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศแจ้งเวียน !! เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการขออุทธรณ์ข้อมูลกรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ 2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 01/03/2560 10:07:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  สปสช. ขอประกาศแจ้งเวียน เรื่องเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการขออุทธรณ์ข้อมูลกรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
สอบถาม (ตอบ 1/ดู 18)
เรียนสอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 13)
สิทธิเบิกกรมบัญชีกลางเสียชีวิตแล้ว (ตอบ 2/ดู 31)
สอบถามกรณี ชดเชยสุทธิให้ต้นสังกัด (ตอบ 0/ดู 11)
ตรวขสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม (ตอบ 0/ดู 33)
การลงนามใบคำขอเบิก (ตอบ 0/ดู 17)
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่ใช้ใน รพ เช่น set ต่างๆ แต่ไม่มีใจรายการในอีเคลม (ตอบ 1/ดู 59)
ติดc513 (ตอบ 2/ดู 32)
เรียนปรึกษา (ตอบ 0/ดู 18)
สอบถามRep 591200027 ยังไม่ได้รับการชดเชย สิทธิ อปท (ตอบ 1/ดู 20)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด