Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 20 เม.ย 60)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 27/04/2560 10:31:25
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - มีนาคม 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วย... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการจัดสรรเงินงบบริการผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิกรณีผู้ประกันตนคนพิการ
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 03/04/2560 11:40:29
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเงินงบบริการผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิกรณีผู้ประกันตนคนพิการ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการแก่คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 03/04/2560 15:17:34
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 - มีนาคม 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีสถานพยาบาล ที่ยังมิได้ดำเนินการส่ง... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! กรมบัญชีกลาง เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/03/2560 14:53:27
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการบันทึกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/03/2560 14:49:19
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกเบิกกรณี การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Cornea Transplant) สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.04 ได้แล้ว โดยหน่วยบริการต้องทำการ update DatabasePatch เวอร์ชัน DatabasePatch25600301 เมื่อดำเนินการเรียบร้อย สิทธิ UC จะมีรหัสรายการ DMICNT: ค่าผ่าตัดเปลี... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
รบกวนทุกท่าน มีส่วนร่วมในการทดสอบโปรแกรม e-Claim เวอร์ชันใหม่ (ตอบ 9/ดู 675)
Deny 438 (ตอบ 2/ดู 50)
claimตัดยอด พรบ (ตอบ 0/ดู 4)
ลบข้มมูลผู้ป่วยในออก (ตอบ 0/ดู 8)
ขอRep600300022เพื่อแก้ไขครับ (ตอบ 0/ดู 4)
ตรวจสอบ Drug cattalog อนุมัติให้หน่อยนะคะ (ตอบ 0/ดู 7)
ติด D69 (ตอบ 0/ดู 5)
ติด C 458 ต้อบงทำการแก้ไขอย่างไรครับ (ตอบ 2/ดู 30)
dental film (ตอบ 1/ดู 13)
เรียนถามทำไม Appeal ใช่ไม่ได้ (ตอบ 1/ดู 19)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด