Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)พ.ศ. 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/02/2561 21:56:55
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)พ.ศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
 
ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว บก. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 เรื่อง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 24/01/2561 16:21:14
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว บก. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1. บก. เล็งขยายสิทธิเบิกยารักษามะเร็งคาดเริ่มใช้เดือน กพ. 2561 2. บก. ขยายระยะเวลาใช้อัตราค่าบริการโลหิตและค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแทพย์ เป็น 1 มีค. 2561 ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่าย สูง 6 ชนิด (OCPA)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 29/12/2560 16:27:23
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่าย สูง 6 ชนิด (OCPA) โดยมีผลตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ สถานพยาบาลต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการเบิกค่ายา ผ่านร... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 11/01/2561 09:24:26
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560 ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 22 ม.ค.61)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 24/01/2561 15:43:10
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - ธันวาคม 2560 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่ว... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 7/ดู 975)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 626)
อุทธรณ์ (ตอบ 2/ดู 24)
ทำหมันสิทธิประกันสังคม (ตอบ 2/ดู 34)
ติด G33 เป็นเพราะอะไรและต้องแก้ไขอย่างไร (ตอบ 2/ดู 15)
ติด C 573 (ตอบ 0/ดู 11)
พิมพ์คำขอเบิกไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 22)
ติด DENY D69  (ตอบ 0/ดู 9)
ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชย  (ตอบ 0/ดู 26)
เบิก ผู้พิการบัตรต่างจังหวัดสิทธิ UC (ตอบ 1/ดู 55)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด