Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/11/2561 11:56:39
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จากการแจ้งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้น พบว่าโปรแกรมมีปัญหาในการรองรับการติดตั้งใน windows XP ดังนั้น สปสช. ขอยกเลิกการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06 ไปก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 2.05 โดย 1. กรณีหมวด 6,7 ของสิทธิข้าราชการ อปท. สามารถ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง สิทธิ UC
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 06/11/2561 13:37:50
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง สิทธิ UC ประกอบด้วยหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการ เคมีบำบัดระดับที่ 1 ,2,3 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! (เพิ่มเติม) เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 01/11/2561 16:49:26
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อ้างถึงประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท. เมื่อวันที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามเงื่อนไที่กำหนด สปสช. จึงขอเลื่อนการวางโปรแกรมเวอร์ชัน 2.06 ออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดเวลาการวางโปรแกรมให้ทราบอีกครั้งหน... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สิทธิ UC
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 24/10/2561 20:50:39
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง     สปสช.ขอแจ้ง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยปรับแก้ไขจากประกาศฯ ฉบับเดิม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ จำนวน 1 รหัส ดังนี้     หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด ลำดับที่ 121 ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการ update DatabasePatch25611004 สำหรับการบันทึกข้อมูลปี 2562 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 20/10/2561 08:28:05
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรม e-claim สำหรับการบันทึกข้อมูลเบิกค่าบริการสาธารณสุขในปี 2562 ดังนี้ 1. เนื่องจากโปรแกรมที่สถานพยาบาลใช้ในปัจจุบันไม่สามารถบันทึกรหัสรายการต่างๆตามที่กำหนดได้ ดังนั้นขอให้สถานพยาบาลดำเนินการ Update DatabasePatch เวอร์ชัน 25611004 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดที่... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 10/ดู 1878)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 1825)
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ 2.06 แล้ว (ตอบ 1/ดู 13)
โปรแกรม V.2.06 ผู้ป่วยนอกบันทึกยาไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 82)
ไม่สามารถคีย์ค่ารถพยาบาลได้ค่ะ (ตอบ 0/ดู 14)
ค่าพาหนะในการรับส่งต่อ ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร (ตอบ 0/ดู 10)
โปรแกรม v.2.06 คีย์ข้อมูลผู้ป่วยในจ่ายตรง รายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาไม่ได้ค่ะ (ตอบ 1/ดู 40)
โปรแกรม v.2.06 คีย์ข้อมูลผู้ป่วยในจ่ายตรง รายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาไม่ได้ค่ะ (ตอบ 1/ดู 19)
หารหัส LAB FBS ในโปรแกรม e-claim ใม่เจอ (ตอบ 0/ดู 15)
ค่าห้อง ผู้ป่วย One day surgery  (ตอบ 3/ดู 36)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด