Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 30/03/2561 10:27:42
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโปรแกรม e-Claim ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรั... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 09/04/2561 15:21:25
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่สปสช. ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น สปสช.ขอเรียนให้ทรา... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก สิทธิข้าราชการ (ข้อมูล ณ 22 มีค. 61)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 02/04/2561 09:20:13
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีห... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแจ้งปรับอัตราจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561 ของสิทธิ UCS
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 26/02/2561 17:15:05
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการปรับอัตราการจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561 ของสิทธิ UCS รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว. 143) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 22/03/2561 09:16:40
   เเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอแจ้งประกาศข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว. 143) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 8/ดู 1167)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 867)
หนังสือแจ้งโอนเงิน (ตอบ 2/ดู 12)
Error 454 (ตอบ 1/ดู 4)
สอบถามคนไข้ฟอกไตACUTE (ตอบ 1/ดู 19)
ขอช่วยดู REP ตอบกลับ ไม่พบข้อมูลไฟล์ (ตอบ 2/ดู 32)
อปท ติดC800 (ตอบ 1/ดู 13)
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (ตอบ 1/ดู 24)
ขอเลขอนุมัติไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 23)
สิทธิประสังคม ( ติด C 704 ) (ตอบ 1/ดู 24)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด