Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิ อปท.
 ประกาศโดย อภันตรี เมื่อ 18/05/2561 19:50:40
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช.ขอแจ้งแนวทางการให้บริการและการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยนอก สิทธิ อปท. โดยขอให้สถานพยาบาลดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเดิม และส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบโปรแกรม e-Claim เหมือนที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ และการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP)
 ประกาศโดย อภันตรี เมื่อ 16/05/2561 20:43:44
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอแจ้งการตอบกลับข้อมูลการตรวจสอบรายวัน (REP) สำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกชดเชยผ่านระบบโปรแกรม e-Claim ในทุกสิทธิ ดังนี้ 1. ข้อมูลที่ส่งตั้งเเต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 2. ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2561 จะมีการตอบกลับ REP ในวันที่ 28 พฤษภาคม 25... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การบันทึกเบิกค่าใช้จ่าย ส่วนที่เบิกไม่ได้ ของสิทธิข้าราชการ
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/05/2561 16:46:09
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่าน อ้างถึงประกาศกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0416.4/ ว 194 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องการยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล โดยให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทำธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงิน ของสถานพยาบาลในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที ตั้งแต... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การขออนุมัติใช้ยาราคาแพง (PA) กรณีการรักษาโรคมะเร็งสิทธิข้าราชการ และ อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/05/2561 16:53:36
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้ดำเนินการรับข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข สิทธิข้าราชการ ของสถานพยาบาลนอกเหนือ 168 แห่ง และสิทธิ อปท.ในสถานพยาบาลทุกแห่ง นั้น กรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูงบางรายการ ที่กำหนดให้มีการขออนุมัติก่อนใช้ยา สปสช.ขอแจ้งปรับแนวทางการดำเนินการจาก... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! แจ้งปิดระบบการขออุทธรณ์ข้อมูล (e-Appeal)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 04/05/2561 16:22:49
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอประกาศแจ้งปิดระบบการขออุทธรณ์ข้อมูล (e-Appeal) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมการประมวลผลจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ได้รับงบกลางเพิ่มเติม หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หมายเหตุ วั... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 8/ดู 1265)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 1051)
ติด C307 สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางคืออะไรคะ (ตอบ 4/ดู 35)
ข้อมูลที่ สปสช APPEAL (ตอบ 0/ดู 17)
สอบถามการเคลม วัคซีนสุขบ้า (ตอบ 0/ดู 24)
ช่วยตรวจสอบ Drug Catalog (ตอบ 0/ดู 6)
ทำไมยัง Appeal ข้อมูล รอบ 6104 ไม่ได้คะ (ตอบ 1/ดู 26)
สอบถามค่ะ (ตอบ 0/ดู 11)
ติดตามรายละเอียดการโอนเงินค่าฟอกไต (ตอบ 0/ดู 9)
ขอคำแนะนำ (ตอบ 0/ดู 33)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด