Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิกข้อมูลสิทธิประกันสังคม (ข้อมูล ณ 2 ส.ค.59)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 09/08/2559 10:45:00
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีสถานพยาบาล ที่ยังมิได้ดำเนินการส่... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 10/08/2559 13:36:23
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0431.4/ว182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลนำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเติอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง แจ้งสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ดำเนินในการส่งใบคำขอเบิก (ข้อมูล ณ 26 ก.ค.59)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 01/08/2559 10:25:10
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ สปสช. ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (สำหรับ รพ.นอกเหนือ 168 แห่ง) ในเดือนธันวาคม58 -มิถุนายน59 และได้ออกรายงานคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ เพื่อให้สถานพยาบาลดำเนินการจัดทำคำขอเบิกจนถึงปัจจุบันแล้วนั้น พบว่ายังมีหน่วยบริการ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! ขอความร่วมมือหน่วยบริการช่วยกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ระบบ e-Claim ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 15/03/2559 16:53:26
   เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอความร่วมมือหน่วยบริการ ช่วยกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องาน ระบบโปรแกรม e-Claim, และการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ของสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ( สจช.) ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อการพัฒนาเเละปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานเเละกรอกเเบบสำรวจความพึงพอใจได้ที่ ur... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.03
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 21/06/2559 11:19:01
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.03 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do) ซึ่งมีรายละเอียดที่มีการแก้ไขหลัก ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
เงินเพิ่ม รายละ 10 บาท (ตอบ 5/ดู 2722)
Appeal ข้อมูลที่ผ่าน A (ตอบ 100/ดู 8131)
การบันทึก "เงื่อนไขการเรียกเก็บ" ใน OP (ตอบ 41/ดู 10105)
วิธีการบันทึกเบิกกรณีเด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ อปท (ตอบ 10/ดู 2592)
ประกาศ รายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อมูล อปท. (ตอบ 13/ดู 6181)
ข้อมูลที่ส่งค้างในระบบ (ตอบ 1/ดู 9)
ส่งคำขอเบิกไม่ผ่าน (ตอบ 1/ดู 11)
สิทธิข้าราชการ เด็กแรกเกิด (ตอบ 2/ดู 62)
ติดตามเงิน กรณี A&E (ตอบ 1/ดู 34)
สอบถามรายการเบิกเยอะเกินไปค่ะ (ตอบ 3/ดู 49)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด