Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.03
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 21/06/2559 11:19:01
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.03 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do) ซึ่งมีรายละเอียดที่มีการแก้ไขหลัก ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องการแก้ไข C 438 สิทธิ UC (ข้อมูลอุทธรณ์ที่ส่งเอกสารอุทธรณ์ในเดือน กันยายน 58 - กุมภาพันธ์ 59)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 17/06/2559 10:54:13
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งให้หน่วยบริการทราบว่า ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบติด C 438 ของสิทธิ UC เฉพาะเคสที่หน่วยบริการได้ทำหนังสือขออุทธรณ์ (FM-20-001) ส่งมาที่ สปสช. ในเดือน กันยายน 58 - กุมภาพันธ์ 59 เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยบริการดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์แนบ คอลัมม์ REP... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องให้ดาวน์โหลดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP) ของวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ใหม่อีกครั้ง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 21/06/2559 11:26:35
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้ง เรื่องการดาวน์โหลดข้อมูลผลการตรวจสอบ (REP) ของข้อมูลที่ส่งวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ดังนี้ เนื่องจากตรวจพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงต้องทำการประมวลผลใหม่อีกครั้ง ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การใช้อุปกรณ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 10/06/2559 17:02:29
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้ง เรื่องการใช้อุปกรณ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 แจ้งปริมาณการใช้งานของอุปกรณ์ชนิดเคลือบยา (Drug Eluting Stent) โลหะอัลลอยด์ ยี่ห้อ/รุ่น Xience ครบแล้วตามจำนวนที่จัดหาฯ แล้ว ตามมติคตร.ฯ รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแนวทางการบันทึกเบิกกรณีค่ายากลับบ้าน และการขอเลขอนุมัติกรณีหนังสือรับรองสิทธิ ตามเอกสาร ว.182
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 30/05/2559 21:26:12
   เรียน เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูลเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการและสิทธิ อปท. ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.4/ว182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) นั้น สำหรับการเบิกจ่ายค่ายากลับบ้าน และการขอเลขอนุ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
Appeal ข้อมูลที่ผ่าน A (ตอบ 100/ดู 8035)
การบันทึก "เงื่อนไขการเรียกเก็บ" ใน OP (ตอบ 41/ดู 9995)
วิธีการบันทึกเบิกกรณีเด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ อปท (ตอบ 10/ดู 2492)
เงินเพิ่ม รายละ 10 บาท (ตอบ 3/ดู 2600)
ประกาศ รายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อมูล อปท. (ตอบ 13/ดู 6106)
การดาวน์โหลด โปรแกรม Ecliam เวอร์ชั่น 2.03 (ตอบ 3/ดู 23)
การขอเลขอนุมัติ ผู้ป่วยในยากลับบ้าน (ตอบ 1/ดู 9)
ติด C I04 (ตอบ 1/ดู 4)
ได้รับค่าชดเชยไม่ครบ (ตอบ 1/ดู 8)
สอบถามเรื่องหนังสือรับรองสิทธิ์ (ตอบ 1/ดู 14)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด