Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ กรมบัญชีกลาง เรื่องขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 16/03/2561 10:12:25
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอแจ้ง ประกาศ กรมบัญชีกลาง เรื่องขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! (สิทธิ UC) เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นในเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พศ. 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 02/03/2561 09:49:21
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความมั่นในเรื่องคุณภาพบริการ กรณีการให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พศ. 2561 ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแจ้งปรับอัตราจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561 ของสิทธิ UCS
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 26/02/2561 17:15:05
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการปรับอัตราการจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ปีงบประมาณ 2561 ของสิทธิ UCS รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่องแนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่าย สูง 6 ชนิด (OCPA)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 29/12/2560 16:27:23
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขออนุมัติใช้ยา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีค่าใช้จ่าย สูง 6 ชนิด (OCPA) โดยมีผลตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ สถานพยาบาลต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการเบิกค่ายา ผ่านร... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 11/01/2561 09:24:26
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560 ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 8/ดู 1070)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 724)
อุเบิกได้ข้าราชการ (ตอบ 2/ดู 33)
แพทย์แผนไทย (ตอบ 1/ดู 16)
รบกวนตรวจสอบข้อมูล (ตอบ 0/ดู 9)
บันทึกข้อมูลผิดพลาด (ตอบ 1/ดู 17)
c512 (ตอบ 1/ดู 12)
เอกสารในการขออุธรณ์ ติดC458 (ตอบ 1/ดู 16)
หนังสือแจ้งโอนเงิน (ตอบ 1/ดู 26)
ติด C 458  (ตอบ 1/ดู 23)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด