Username :
Password :
 
 
หน้าหลัก
ประกาศ !! เรื่องการ update DatabasePatch25611004 สำหรับการบันทึกข้อมูลปี 2562 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกข้อมูลหมวด 6 และหมวด 7 ของสิทธิข้าราชการ, อปท.
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 20/10/2561 08:28:05
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรม e-claim สำหรับการบันทึกข้อมูลเบิกค่าบริการสาธารณสุขในปี 2562 ดังนี้ 1. เนื่องจากโปรแกรมที่สถานพยาบาลใช้ในปัจจุบันไม่สามารถบันทึกรหัสรายการต่างๆตามที่กำหนดได้ ดังนั้นขอให้สถานพยาบาลดำเนินการ Update DatabasePatch เวอร์ชัน 25611004 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดที่... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ Statement สิทธิราชการ กรณีผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 2561 รอบที่ 2 ใหม่อีกครั้ง
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 12/10/2561 15:59:47
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งให้สถานพยาบาลตรวจสอบ Statement สิทธิข้าราชการ กรณีผู้ป่วยนอกเดือนกันยายน 2561 รอบที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่สถานพยาบาลพิมพ์ใบคำขอเบิกแล้ว ขอให้ดำเนินการใหม่อีกครั้ง ... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! เรื่อง การปิดระบบรับข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 19/09/2561 10:32:48
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลส่งเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 1. ปิดรับข้อมูลสิทธิ UC ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 โดย       1.1 ข้อมูลที่ส่งในวันที่ 25 กันยายน 2561 จะออก REP ในวันที่ 26 กันยายน 2561... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ !! หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2562
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 24/09/2561 13:38:55
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช.ขอแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้     1. สรุปหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง     2. สรุปหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับค่าใช้... อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม ว 424 และ ว 448
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ 07/10/2561 16:25:45
   เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มเติม ว 424 และ ว 448 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ... อ่านรายละเอียด
 
อ่านทั้งหมด
 
กระทู้ล่าสุด
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีติด C 198 (ตอบ 10/ดู 1758)
นำเข้า Drug catalog ไม่ได้ (ตอบ 2/ดู 1605)
ติด c305 , c308 คืออะไรค่ะ (ตอบ 0/ดู 0)
สอบถามเรื่องการส่งใบคำขอเบิก เดือน กันยายน งวด 2 (ตอบ 2/ดู 25)
โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ (ตอบ 2/ดู 86)
ขอทราบวิธีแก้ไข ติด C306 ค่ะ  (ตอบ 2/ดู 42)
เรื่อง : ติดตามการขอรับชดเชยกรณีผู้ป่วย Palliative care (ตอบ 0/ดู 6)
ติด C555 (ตอบ 0/ดู 3)
กรณีฝังยาคุมกำเนิด สิทธิ อปท จ่ายชดเชยยังไงค่ะ (ตอบ 2/ดู 31)
ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องยามะเร็งฉบับใหม่ (ต่อ) (ตอบ 1/ดู 11)
อ่านทั้งหมด
คำถามล่าสุด
การขอฐานข้อมูลเดิม สามารถขอดำเนินได้อย่างไร
นำเข้าไฟล์ Rep ในโปรแกรม e-Claim ไม่ได้กรณีแจ้ง Error
ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจะสามารถดูไฟล์ข้อมูลผลการตรวจสอบ (Rep) ได้จากที่ไหน
ต้องการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย ว่ามีสถานะข้อมูลเป็น ผ่าน A, ติด C, หรือออก Statement ไปแล้ว สามารถตรวจสอบได้จากไหน
ต้องการขอ Username/Password เพื่อใช้งานในระบบ e-Claim สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากที่ไหน
“สิทธิเบิกประกันสังคม (เบิกส่วนต่างจากสิทธิ ได้เฉพาะกรณี)” หมายความว่าอย่างไร
หากต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงต้องทำอย่างไร และแก้ไขได้หรือไม่
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองอปท.จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักประกันสังคม/สิทธิรองข้าราชการ จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
กรณีสิทธิหลักข้าราชการ/สิทธิหลักอปท. จะต้องเลือกใช้สิทธิใด
อ่านทั้งหมด